ifoodbag®-systemet hjälper dig att expandera din verksamhet genom flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vi är experter på kyld och frusen logistik
– med enbart passiv kyla.

ÖKAD FLEXIBILITET
med passiv kylning

Då hela systemet med ifoodbag® och alvobox® är baserade på endast passiv kyla så kan man använda vanliga transportbilar, budbilar utan aktiv kyla. Det öppnar även upp för att använda elfordon utan att räckvidden begränsas.

Konsumenter ställer idag större krav på att det ska vara enkelt och smidigt att ta emot sina matvaror, t.ex. genom Click & Collect, leverans direkt till bilens bagageutrymme, upphämtningsställen och hemleveranser när ingen är hemma. ifoodbag®-systemet möjliggör detta.

Vi gör så att du kan optimera din kylda logistik och även öka din räckvidd. På så vis förbättras skalbarheten för ditt företag och öppnar upp för leveranslösningar från tredje part.

Transportlösningar

MÖJLIGGÖR KOSTNADSBESPARINGAR
förenklar hantering och sparar utrymme

ifoodbag®-systemet möjliggör kostnadsbesparingar. Att använda vanliga fordon i astället för kylbilar ger flexibilitet, ökar tillgängligheten och – inte minst – sänker dina transportkostnader.

ifoodbag®-systemet sparar utrymme i transportbilarna och på ditt lager. Du kan förvara kyld och fryst mat tillsammans under transporten. ifoodbag® integreras enkelt i hela ditt leveransflöde, bidrar till färre fel och förenklar din kylda logistik.

MINSKAT INVESTERINGSBEHOV
skala upp när du växer

Tack vare ifoodbag®-systemet kan du optimera storleken på dina leveransfordon och bilflottans storlek.

ifoodbag®-systemet håller kylkedjan intakt med passiv kyla under hela transporten och det finns inget behov av att använda kylbilar. Att kunna använda vanliga transportbilar minskar investeringsbehovet. Det fungerar också som ett utmärkt komplement där det är en fördel att använda kylbilar på vissa sträckor eller tider på dagen, och vanliga fordon på andra.

Transport

MILJÖVÄNLIG OCH KLIMATSMART
återanvändningsbar och 100% återvinningsbar

ifoodbag® är en pappersbaserad, klimatsmart, hållbar termokasse med två separata kondensbarriärer och en isolerande termokärna.

Kylprestandan hos ifoodbag® är faktiskt bättre än en 3-4 lagers termopåse i plast.

ifoodbag® är FSC-certifierad, kan återanvändas flera gånger och är återvinningsbar som pappersförpackning.

alvobox® är tillverkad av EPP – expanderad cellplast (polypropen). Vid slutet av sin långa livslängd (minst 3 års kontinuerlig användning) kan alvobox® återvinnas eller re-granuleras. Materialet är lätt då det till 95% består av luft.

ÅTERVINNING

Det är viktigt för oss på ifoodbag att våra produkter lever i en cirkulär ekonomi och att vi tar hand om jordens resurser. ifoodbag® kan återanvändas flera gånger och sedan återvinnas. alvobox® kan återanvändas i minst tre år.

I de nordiska länderna bör till exempel ifoodbag® återvinnas som pappersförpackningar.

Regler kan variera mellan olika länder. Sortera och återvinn våra produkter enligt de regler som gäller för ditt land. Kontakta oss om du har svårt att hitta riktlinjer.

Kontakta oss

ifoodbag®-systemet uppfyller temperaturkraven på mat i minst 8 timmar
i omgivningstemperaturer på upp till 35ºC
– på ett miljövänligt sätt.

ifoodbag®

– en återvinningsbar papperstermokasse som låser in kylan och förhindrar kondens.

Läs mer

alvobox®

– en hållbar, staplingsbar, återvinningsbar, patentsökt, termotransportlåda.

Läs mer

Kylelementen

– återanvändningsbara köldsköldar som enkelt fästs i det unika locket på alvobox®.

Läs mer

Aktuellt