Våra köldsköldar, fryssköldar och gel-packs är återanvändningsbara passiva kylelement som enkelt kan fästas på eller placeras direkt i alvoboxen®. Med dessa säkrar du kylan för dina leveranser.

KYLELEMENTEN
för kylda och frysta varor

Våra återanvändningsbara kyl- och fryssköldar fästs enkelt på insidan av det unika locket på alvobox®. Vi erbjuder även ett brett utbud av andra passiva kylelement som kan användas som ett komplement för att säkra kylningen i alvobox® och ifoodbag®. Vi hjälper dig att välja rätt produkt för varje fall: kyl- eller fryssköldar, gel-pack, is-pack, torris eller Phase Change Materials (PCM).

RÖD FÖR KYLDA VAROR

De röda kylblocken är passiva köldsköldar som används för att säkra kylan i alvobox® för produkter som skall hållas under +4°C. Köldskölden är lätt att fästa på undersidan av locket på alvobox®.

Kontakta oss

BLÅ FÖR FRYSTA VAROR

De blå kylblocken är passiva köldsköldar som används vid transport av frysta produkter. Köldskölden är lätta att fästa på undersidan av locket på alvobox®.

Kontakta oss

GEL-PACK, ICE-PACK, TORRIS

Vi har ett brett utbud av olika passiva kylelement som kan användas som ett komplement för att säkra kylningen i alvobox® och ifoodbag® t.ex. gel-pack, is-pack, torris och Phase Change Materials (PCM).

Produktinfo

RÖD KYLSKÖLD

Den röda köldskölden har perfekt storlek för att fästas på undersidan av locket på alvobox® 52L eller 151L. Den håller varorna i lådan kylda i minst 8 timmar i en omgivningstemperatur på upp till 35°C .

Klicka för att se alla egenskaper
 • For fresh food, -3°C (27°F)
 • Measurements 480*280*35 mm
 • Weight 4,2 kg. (9,3 lb.)
 • Outer material of age-resistant and impact-resistant HDPE (High Density PolyEtylene)
 • Food-contact safe
 • Manufactured in one piece
 • Filled with non-toxic saltwater, Calcium Chloride, CaCl
 • Can be frozen repeatedly in a rapid freezer or in your cold store

BLÅ KÖLDSKÖLD

Den blå köldskölden har perfekt storlek för att fästas på undersidan av locket på alvobox® 52L eller 151L. Den håller varorna i lådan frysta i minst 8 timmar i en omgivningstemperatur på upp till 35°C .

Klicka för att se alla egenskaper
 • For frozen food -21°C (6°F)
 • Measurements 480*280*35 mm
 • Weight 4.9 kg. (10.8 lb.)
 • Outer material of age-resistant and impact-resistant HDPE (High Density PolyEtylene)
 • Food-contact safe
 • Manufactured in one piece
 • Filled with non-toxic saltwater, Calcium Chloride, CaCl
 • Can be frozen repeatedly in a rapid freezer or in your cold store

Gel-packs

I vårt sortiment av kylelement har vi även gel-packs för kylda och frysta produkter. De hjälper dig att hålla kylkedjan intakt under transporten. I kombination med till exempel ifoodbag®, våra termokassar, så säkerställer en eller två gel-packs att temperaturen hålls under transporten. Även i förhållanden med höga omgivningstemperaturer eller hög luftfuktighet så kommer dina varor att hålla kylan, oavsett om det är kyld- eller fryst mat, mediciner eller blommor.

Klicka för att se alla egenskaper

The ifoodbag® range of protective final mile products provide a secure and easy method of packing temperature sensitive, chilled, or frozen products. Our gel-packs are leakproof polyethylene bags, filled with polymer-based cooling gel. The sealed pouch has a strong performance in both burst strength and durability.

Freezing temperature: -1° C
Melting temperature: +1° C
Specific Heat: 0,44 cal/gm/C°
Latent Heat: 77,5 cal/gm
Energy recycling only

Aktuellt