Click & Collect-lösningar

The ifoodbag® system helps you grow your business through flexibilty and

cost efficiency. We are experts at chilled and frozen logistics –

using passive cooling only.

CLICK & COLLECT
Lösningar för kyld och fryst mat utan aktiv kyla.

Click & Collect – är en snabbt växande distributionslösning. Antingen som ”hämta i butik” eller i strategiskt placerade skåp. Tidigare krävde skåpen någon form av aktiv kyla och var då en relativt dyr lösning.

Inget behov av aktiv kyla – ifoodbag®-systemet bygger istället på passiv kyla och är en både billig och hållbar lösning. Vanliga plåtskåp, utan aktiv kyla, kan användas. Det innebär en väsentligt lägre investering och betydligt lägre servicekostnader.

Sparar tid – För ”hämta i butik” så kan ifoodbag-lösningen spara tid för både dig och dina kunder. De plockade beställningarna kan förvaras i en alvobox® direkt vid utlämningsstället. Dessutom kan alvoboxen® placeras i konsumentens bil och sedan återlämnas eller bytas ut vid nästa leverans eller hämtning. Detta är ett bra verktyg för att bygga lojalitet!

Nya distributionspunkter – Genom att använda kostnadseffektiva skåp utan aktiv kyla kan nya distributionsställen enkelt skapas; t.ex. bensinstationer, serviceställen, parkeringsplatser och tågstationer. Lådorna kan till och med överlämnas direkt av personalen i en butik.

Kontakta oss